در سمت77 دقیقا در مرکز زندگیه خود خواهید بود.

!برای داشتن بهترین ها

در یک زندگیه مدرنیته نوستالژی را تجربه کنید: مرکز خرید، مراکز تفریحی برای بزرگسالان و کودکان، بازار روباز مواد غذایی و لبنیات طبیعی سمت، با برآورده کردن همه ی احتیاج هایی که شما در زندگی نیاز دارید. همه در پروژه ی سمت77، آغاز یک زندگیه جدید.

ادامه ی مطلب درباره ی ما